A Seal presenteert zich bij stakeholders

Op 26 juni organiseerde de gemeente Goeree-Overflakkee samen met de provincie Zuid-Holland en de visafslagorganisatie UFA een stakeholdersbijeenkomst in de Expo Haringvliet te Stellendam.

De bijeenkomst droeg bij aan het onderzoek naar de mogelijkheden voor een brede gebiedsontwikkeling van het buitenhavengebied in Stellendam, waaronder het buitenhaven terrein, het Noordereiland en de Expo Haringvliet vallen. Onze zeehondenopvang in Stellendam past precies in die ontwikkeling en daarom werd ons gevraagd ons ook te presenteren. Wij danken de organisatoren daar hartelijk voor.

Wij hebben op die bijeenkomst uitgelegd waarom zeehondenopvang zo belangrijk is, hoe we dat willen doen en wat daar voor nodig is. Goede lokale samenwerking en ondersteuning is echt onontbeerlijk. Dat is ook wat Lenie ’t Hart ons adviseert. Ons verhaal werd heel positief ontvangen en in de wandelgangen hebben bestuursleden Jaap van der Hiele, Jaco Joppe en ondergetekende opnieuw vele goede contacten gemaakt met instellingen en bedrijven die ons van harte ondersteunen. Het doet goed te merken dat het de nieuwe contacten echt ook gaat om de zeehond: niet alleen als een dier waar we zorgvuldig mee om moeten gaan, maar ook als de advocaat voor het prachtige deltagebied.

U zult op onze website in de loop van de tijd steeds meer logo’s zien van bedrijven en instellingen. Wij zijn geen commerciële instelling, maar dit is wel voor ons een manier om ze te kunnen bedanken voor de steun die ze ons geven. Hopelijk inspireert het u om ook voor hen te kiezen.

Diederik van Liere
voorzitter