Keuze behandelprogramma

{"title":"Keuze behandelprogramma","id":"keuze-behandelprogramma","post_types":["portfolio"],"context":"normal","priority":"high","status":"publish","autosave":"false","attrs":[],"fields":[{"id":"post_1","type":"post","name":"Keuze programma","std":"","desc":"","post_type":["behandel_programma"],"field_type":"select","parent":false,"query_args":[],"columns":"2"},{"id":"select_2","name":"Dagen van dit programma overslaan of terugzetten","type":"select","desc":"De zeehond is sterk genoeg op bijvoorbeeld op dag 4 van dit programma te beginnen. Dagen vooruit is een + dagen terug is met de -","std":"0","placeholder":"Select an Item","options":"-10: -10\n-9: - 9\n-8: - 8 \n-7: - 7 \n-6: - 6\n-5: -5\n-4: - 4 \n-3: - 3\n-2: - 2\n-1: - 1\n0: + 0\n1: + 1\n2: + 2\n3: + 3\n4: + 4\n5: + 5\n6: + 6\n7: + 7\n8: + 8\n9: + 9\n:","multiple":false,"clone":false,"columns":"4"},{"id":"date_3","type":"date","name":"Nuchter blijven","std":"","desc":"De zeehond moet op deze dag nuchter blijven","js_options":[],"clone":false,"class":"","columns":"2"},{"id":"text_1","type":"text","name":"Opmerking bij deze zeehond","desc":"","std":"","placeholder":"","size":"","clone":false,"columns":"4"}],"tab_style":"default","tab_wrapper":"true","is_id_modified":"","for":"post_types"}

Behandel Programma

{"title":"Behandel Programma","id":"behandel-programma","post_types":["page"],"context":"normal","priority":"high","status":"publish","autosave":"true","attrs":[],"fields":[{"id":"VT_01_01","type":"switch","name":"Dag 1 - Voedertijd 1","desc":"","std":0,"clone":false,"style":"rounded","label_description":"","logic":{"visibility":"visible","relation":"and","when":[]}},{"id":"group_VT_01_01","type":"group","name":"Group","fields":[{"id":"W_01_01","type":"number","name":"Water","desc":"Water in milliliters","std":"","placeholder":"","min":0,"max":10000,"clone":false,"step":"250","columns":2},{"id":"ZP_01_01","type":"number","name":"Zalmpap (SP)","desc":"Zalmpap in grammen","std":"","placeholder":"","min":0,"max":5000,"clone":false,"step":"25","columns":2},{"id":"VV_01_01","type":"number","name":"Vaste vis","desc":"Vaste vis in kilo's","std":"","placeholder":"","min":"","max":"","clone":false,"columns":2,"step":"0,1"},{"id":"VV_01_01","name":"Vaste vis - toediening","type":"select","desc":"","std":[],"placeholder":"Select an Item","options":[{"key":"FF","value":"FF","selected":false},{"key":"HF","value":"HF","selected":false},{"key":"SE","value":"SE","selected":false}],"multiple":false,"clone":false,"columns":1},{"id":"SUP_01_01","type":"switch","name":"Supplement?","desc":"","std":0,"clone":false,"style":"rounded","on_label":"JA","off_label":"NEE","columns":1},{"id":"OPM_01_01","type":"text","name":"Opmerking","desc":"","std":"","placeholder":"","size":"","datalist":{"id":"","options":[]},"clone":false,"columns":12},{"id":"HP_01_01","type":"number","name":"Haringpap (indien zp niet voorradig)","desc":"Zalmpap in grammen","std":"","placeholder":"","min":0,"max":5000,"clone":false,"step":"25","columns":2}],"clone":false,"sort_clone":false,"default_state":"expanded","groupfield":"text","logic":{"visibility":"visible","relation":"and","when":[["VT_01_01","=","true"]]},"columns":12}],"tab_style":"default","tab_wrapper":"true","is_id_modified":"","for":"post_types"}

Authorization Form Donation

Name and surname [text* your-name] Address [text*…

Voedertijd 2

voedertijd_2

Voedertijd 3

voedertijd_3

Voedertijd 1

voedertijd_1

Voedingwijze

voedingwijze

Doorlopende Machtiging Donateur

Naam en Voornaam [text* your-name] Adres [text*…