A Seal krijgt een nieuwe voorzitter: René Wissekerke

Goede zorg, voldoende zorgcapaciteit, de opbouw van het Stellendamse centrum en het goed overzien van wat er direct nodig is, vereist een slagvaardig bestuur. Dan moet je dus lokale mensen hebben, die met hun eigen kennis en netwerk zich 300% gaan inzetten.

Wat hebben we een geweldige support voor onze zeehondenopvang! Als je ziet wat er in korte tijd is neergezet!! Let wel, we zijn nog maar een maand verder sinds we van het ministerie toestemming hebben gekregen om zeehonden op te vangen. En nu al 8 zeehonden, waaronder 1 klapmuts. De noodzaak voor de opvang in Stellendam is alleen maar dringend duidelijk geworden. Het zal een feest zijn, ze weer terug naar zee te kunnen brengen.

Uit Goeree en Overflakkee en Voorne-Putten hebben vele tientallen vrijwilligers zich aangemeld voor hulp in de verzorging van de zeehonden, de bouw van de opvangbaden, de schoonmaak of de informatievoorziening van de bezoekers. Vele mensen en bedrijven weten hulpmiddelen en materialen voor ons te organiseren, van handdoeken tot en met containers. Ook de adviezen en het meedenken van de gemeente, de provincie, Rijkswaterstaat en het ministerie van EZ zijn geweldig te ervaren. Maar ook geld is dringend nodig: zonder de sponsors, de donateurs en het Lenie ’t Hart Zeehondenfonds hadden we nooit zover gekomen.

Zoveel support is echt uniek en hartverwarmend te ervaren!

Maar er moet nog heel veel geregeld en geld gevonden worden, want de nood van gestrande zeehonden zal naar de herfst toe alleen maar dringender worden. We kunnen dan tientallen longwormpatiënten verwachten, zo leert de ervaring. En die capaciteit hebben we nog niet.

Goede zorg, voldoende zorgcapaciteit, de opbouw van het Stellendamse centrum en het goed overzien van wat er direct nodig is, vereist een slagvaardig bestuur. Dan moet je dus lokale mensen hebben, die met hun eigen kennis en netwerk zich 300% gaan inzetten. Voor mij als voorzitter, wonend in Assen, was het van begin af aan duidelijk dat bij de opbouw lokaal veel gedaan en besloten moest worden en dat lokale inzet hard nodig zou zijn. Ik zou dan plaats maken. En inderdaad is dat nu een feit, want we hebben met steun van de gemeente en Peter Feller consultancy René Wissekerke bereid gevonden om de voorzittershamer over te nemen. René zal zich op deze website aan u voorstellen, maar ik kan u nu al zeggen bijzonder ingenomen te zijn met wat hij voor A Seal zal kunnen betekenen.

René heeft een bloeiend technisch bedrijf en is in toenemende mate ook betrokken geraakt bij de organisatie en sponsoring van de opbouw. Bovendien heeft hij een groot lokaal netwerk bij bedrijven en bestuurders; dus precies wat we nodig hebben.

Ik zal mezelf uit het bestuur terugtrekken, maar zeker niet uit het zicht zijn, want René stelde wel de voorwaarde dat ik het bestuur zou blijven ondersteunen, zeker op biologisch en beleidsmatig vlak. Ik zal dat met alle plezier blijven doen voor A Seal, want ik vind, net zoals zovelen in ZW Nederland, dat A Seal in Stellendam een succes moet gaan worden. Een toonaangevende zeehondenopvang en een kenniscentrum voor de zeehond, het gebied en al haar inwoners.

Nogmaals veel dank voor uw steun voor A Seal!

Met vriendelijke groeten

Diederik van Liere
Ex-voorzitter