Help onze pups!

De pups in onze opvang groeien goed! De meeste zijn van de vispap overgegaan naar het eten van hele visjes. Om weer terug te kunnen naar zee, moeten ze nog wat kilo’s aankomen. Hier is veel vis voor nodig. Wil je ons helpen? Maak dan
€ 15,00 over voor een “emmertje vis” voor de pups op rekeningnummer NL49RABO01805124171 t.n.v. Stichting A Seal o.v.v. “emmertje vis pups”
Heel hartelijk bedankt!