Een Zee Aan Informatie

De bezoeker van A Seal wordt door de tentoonstelling ‘Een Zee Aan Informatie’ van Rijkswaterstaat op een zeecontainerwand op een laagdrempelige manier geïntroduceerd aan het Offshore Expertise Centrum.

Offshore Expertisecentrum

Het Offshore Expertisecentrum (OEC) van Rijkswaterstaat bevindt zich op het Noordereiland, op enkele honderden meters afstand van A Seal, aan de andere zijde van de Haringvlietdam. Het is in 2020 door Rijkswaterstaat in gebruik genomen. Het centrum bestaat uit een kantoorgebouw met controlekamer, een hydro/meteobassin en een platform met masten.

Hier worden de sensoren getest in een realistische proefopstelling. Omdat op zee testen een dure en complexe aangelegenheid is, gebeurt dit aan wal. Na de testfase worden de sensoren op de masten van de windparken op zee ingebouwd. Het OEC wordt steeds breder ingezet als shared service voor iedereen die geïnteresseerd is in de data van de Noordzee. Concrete voorbeelden van beschikbare data zijn: vogel- en vleermuizentrek, windsnelheden, golfhoogten etc. Onder andere de Kustwacht en het KNMI behoren tot de afnemers.

Digitale infrastructuur op zee

Rijkswaterstaat voert in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat het project Maritiem Informatievoorziening Servicepunt (MIVSP) uit. Rijkswaterstaat legt de digitale infrastructuur aan in de (nog te bouwen) windparken op de Noordzee. Het is de bedoeling dat op de alle tien (nog deels in aanbouw) de platforms van TenneT een mast met verschillende sensoren komt die data inwinnen op hydro/meteo, nautisch en ecologisch gebied.

Rijkswaterstaat deelt deze data met kennis – en onderzoeksinstellingen en bedrijven. De ingewonnen data worden gebruikt om nieuwe toepassingen en innovaties op de Noordzee mogelijk te maken. Ze zijn essentieel voor de openstelling en exploitatie van de windparken en om de Noordzee veilig, bereikbaar en leefbaar te houden.