Vrijlating Fransje en Fedde

Tijdens zeer onstuimig weer zijn de zeehonden Fransje en Fedde zaterdag 21 november op de Maasvlakte vrijgelaten. Tijdens deze besloten vrijlating onder begeleiding van de douane, adoptanten van Fedde, en de adoptanten van Fransje zijn ze mooie en rustig de woeste branding in gegaan. Het was even onwennig maar daarna wisten beide zeehonden de weg naar de vrijheid te vinden.