Stand van zaken

We willen zo snel als mogelijk zeehonden hulp kunnen bieden in Stellendam. Niet alleen wij, maar velen met ons vinden het belangrijk dat die zorg gerealiseerd wordt. Er moet veel werk verzet en veel geïnvesteerd worden. We zijn dan ook ontzettend blij met de steun die we uit alle hoeken krijgen.

Via wethouder van der Vlugt van de gemeente Goeree Overflakkee en de directie van de UFA – www.unitedfishauctions.com – hebben we contacten gekregen met bedrijven die iets voor ons willen en kunnen betekenen. Komende week hebben we daar gesprekken mee.

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers en er is veel werk te verzetten. Daarom is het heel plezierig dat we een nieuw bestuurslid uit de regio kunnen benoemen.

Afgelopen week hebben we ook gesprekken gevoerd met onze collega’s van het strandingsnetwerk aan de kust. Zij zijn ook vrijwilligers en zijn ook allemaal gereed om zeehonden in nood te helpen. Zij zullen het dier ter opvang naar Stellendam te vervoeren, als het dier verzorgd moet worden.

Maar zonder steun van donateurs zijn we nergens en kunnen we niks. Geweldig is dat we mogen rekenen op de steun van een groeiend aantal donateurs. We zijn erg blij met de mond-op-mond reclame. Maandelijks een paar euro is al heel geweldig.

Elke financiële bijdrage wordt ten volle gewaardeerd en wordt momenteel volledig gebruikt voor de inrichting van onze opvang, die hygiëne en goede zorg moet bieden, en als dit gereed is voor de zorg van de dieren zelf (mits ons wachten op groen licht van de rijksoverheid wordt beloond).

Zeehonden zijn door ons toedoen in nood, maar het doet goed dat er tegelijkertijd ook een groeiende groep mensen is die een zeehond in nood willen helpen.

Diederik van Liere