Na een lang verblijf in onze opvang vanwege een amputatie is Klaasje (890) weer in vrijheid!