Kleine adoptie zeehond Dorus of Jo-Ann

Momenteel kunnen wij 2 zeehonden aanbieden die voor kleine adoptie gaan. Vanwege problemen met hun gehemelte heeft het langer geduurd voor deze 2 zeehonden ter adoptie mochten, de vrijlating zal dan ook niet heel lang meer op zich wachten.

Dorus – nr: 223

Soort en geslacht: Gewone zeehond, mannelijk
Opgevangen wegens: longwormen, koorts
Gewicht bij aankomst: 16,5kg
Vindplaats en -datum: Westenschouwen,
05-09-2016

20160905--nr223--intake

 Jo-Ann – nr.224

Soort en geslacht: Gewone zeehond, vrouwelijk
Opgevangen wegens: verzwakt en diverse verwondingen
Gewicht bij aankomst: 12,78kg
Vindplaats en -datum: Brouwersdam, 06-09-2016

20160906--nr224--intake

Wilt u ons steunen met een kleine adoptie? Dan verzoek ik u vriendelijk om € 50,- over te maken t.n.v. Stichting A Seal op bankrekeningnummer NL49 RABO 0180 5241 27 onder vermelding van “kleine adoptie en de naam van de zeehond”.

Hieronder de regels mbt de kleine adoptie:

  • Een kleine adoptie is een lightversie van een grote adoptie.
  • Bij een kleine adoptie word u met andere deelnemers mede-adoptant van een zeehond. Bij een kleine adoptie betaalt de adoptant 50 euro en ontvangt u na betaling een adoptiecertificaat met daarin de gegevens van de zeehond bij binnenkomst (intake). Daarmee betaalt u mee aan de verzorging van de zeehond: medicatie, onderzoek en voeding.
  • Bovendien krijgt de adoptant een uitnodiging om bij de vrijlating op het strand aanwezig te zijn, samen met de mede-adoptanten kunt u de vrijlating langs de afzetlijn volgen. U krijgt geen privileges om binnen het vak bij de zeehond te komen.
  • Helaas gebeurt het heel af en toe wel eens dat ondanks onze goede zorgen de zeehond alsnog overlijdt, hou hier altijd rekening mee.
  • Vrijlating: Wij streven er naar om ca. 2 weken van te voren te laten weten wanneer de vrijlating zal plaatsvinden. Meestal is dit op een zaterdag. U krijgt per mail een uitnodiging zodra de vrijlatingsdatum bekend is.
    Wij, als A Seal, plannen de datum van vrijlating voor de zeehond. De adoptant zal uitgenodigd worden om hierbij aanwezig te zijn. Kan de adoptant onverhoopt niet op de geplande datum aanwezig zijn dan heeft A Seal het recht om de vrijlating zonder aanwezigheid van de adoptant te laten plaatsvinden. De gezondheid van de zeehond staat te allen tijde voorop!

Heeft u nog vragen? Contacteer ons via adoptie@aseal.nl