De vrijlating van Raloro, Grogu en Feisty op 30 oktober 2021