Vrijlating 23 december 2020

Op woensdag 23 december werden zeehonden Rechtsom (812) en…