A Seal in uw testament

In uw testament kunt u precies vastleggen hoe u wilt dat uw nalatenschap wordt verdeeld. Hiermee kunt u een geweldige bijdrage leveren aan ons werk, ook als u er niet meer bent.

Er zijn twee manieren om A Seal op te nemen in uw testament:

– Een door u vastgesteld bedrag, een legaat.

– A Seal kan ook benoemd worden als mede-erfgenaam voor een bepaald percentage of tot enig erfgenaam, een erfstelling.

Goede doelen als A Seal zijn vrijgesteld van successierecht. Als u ervoor kiest de zeehondenopvang op te nemen in uw testament, dan bent u er zeker van dat het gehele bedrag ten goede komt van de zorg van de zeehonden.

Voor meer informatie of verdere vragen kunt u mailen met info@aseal.nl.